Ordre en Reglement waar na zig de Bakkers en Roggemeel-Verkoopers binnen de Stad Wageningen zullen moeten reguleren.

Wageningen: Wynand Sandelyn, staddrukker en boekverkooper, 1776.

Stab-sewn booklet, 14, [2] pages. Orders and regulations to regulate the bakers and rye-flour vendors of the City of Wageningen, issued December 27, 1775. Two unopened signatures, stab-sewn with thread. decorative ornament to titles page. Fine.

Price: $250.00